Enable audio, slower page load

Persian Sentences

You are viewing sentences showing examples of the stylistically higher plural suffix /-ān/ for animates.

Other grammar topics v

افسردگی مردان نامشخص‌تر از افسردگی زنان است.

afsordegi-ye mardān nā-moshakhkhas-tar az afsordegi-ye zanān ast

Depression in men is more indeterminate than in women. (Submitted by Connie on Nov 11, 2011)

(source) See verbs of this sentence: بودن

این بزرگترین و با امکانات‌ترین سایت هواداران پرسپولیسه.

in bozorg-tar-in va bā-emkānāt-tar-in sāyt-e havā-dār-ān-e persepolis-e

This is the biggest site having the most resources for fans of Persepolis (soccer team). (Submitted by Connie on Nov 6, 2011)

This example is in Spoken style. See verbs of this sentence: بودن

پسران به طرف باغ رفتند.

pesar-ān be taraf-e bāgh raftand

The boys went towards the garden. (Submitted by Connie on Nov 2, 2011)

See verbs of this sentence: رفتن

بعضی از گونه‌ها هرگز درختان را ترک نمی‌کنند و حتی روی درختان تولید مثل می‌کنند.

ba`zi az gune-hā hargez derakht-ān rā tark nemikonand va hattā ru-ye derakht-ān towlid-e mesl mikonand

Some kinds (species) never leave the trees and even reproduce in the trees (Submitted by Connie on Sep 6, 2012)

(source) See verbs of this sentence: کردن، ترک کردن، تولید مثل کردن

پس از آنکه یکی از کارگران دستگاه را خاموش کرد، مرا به بیمارستانی در کرج منتقل کردند و در آنجا تحت درمان قرار گرفتم.

pas az ān-ke yek-i az kār-gar-ān dast-gāh rā khāmush kard, marā be bimār-estān-i dar karaj montaqel kardand va dar ānjā taht-e darmān qarār gereftam

After one of the workers switched off the machine, they transported me to a hospital in Karaj and I underwent treatment there. (Submitted by Connie on Nov 19, 2011)

(source) See verbs of this sentence: گرفتن، کردن، خاموش کردن، منتقل کردن، قرار گرفتن

تعدادی از با استعدادترین مغزها و طراحان از نقاط مختلف دنیا گرد هم آمدند.

te`dād-i az bā-este`dād-tar-in maghz-hā va tarrāh-ān az noqāt-e mokhtalef-e donyā gerd-e ham āmadand

A number of the most talented brains and designers from various places in the world came together. (Submitted by Connie on Nov 6, 2011)

(source) See verbs of this sentence: آمدن

موقعیت اصولگرایان در انتخابات آتی طبق نظرسنجی‌ها بسیار مطلوب است.

mawqe`iyyat-e osul-garā-y-ān dar entekhāb-āt-e āti tebq-e nazar-sanji-hā besyār matlub ast

The position of fundamentalists in the coming elections is, according to opinion surveys, very favorable. (Submitted by Connie on Nov 5, 2011)

(source) See verbs of this sentence: بودن

تحقیقات نشان می‌دهد: تفاوت بین سلامتی افراد کم درآمد و پر درآمد نه تنها در دوران فعال کاری آنان پایان نمی‌پذیرد بلکه تا دوران بازنشستگی ادامه می‌یابد.

tahqiq-āt neshān midahad: tafāvot bayn-e salāmati-ye afrād-e kam-dar-āmad-o por-dar-dar-āmad na tanhā dar dawrān-e fa`āl-e kāri-ye ān-ān pāyān nemipazirad balke tā dawrān-e bāz-neshastegi edāme miyābad

Studies show that the difference between the health of the low-income and the high-income not only does not come to an end in the period of active work but continues in the period of retirement. (Submitted by Connie on Nov 5, 2011)

(source) See verbs of this sentence: پذیرفتن، یافتن، ادامه دادن، نشان دادن

وی به مدد دیوان آن را با سنگ مرمر و بعضی جواهرات ساخت.

vay be madad-e div-ān ān rā bā sang-e marmar-o ba`zi javāher-āt sākht

With the help of the insane ones, he constructed it with marble and some gems. (Submitted by Connie on Oct 31, 2011)

(source) See verbs of this sentence: ساختن

از آن است که در آن کشورها، نرخ ارتکاب جرم بسیار بسیار پایین است و دادگاه‌های آنان از جمله خلوت‌ترین و بی‌مشتری‌ترین نهادهای حکومتی‌اند.

az ān ast ke dar ān keshvar-hā, nerkh-e ertekāb-e jorm besyār besyār pāin ast va dād-gāh-hā-ye ān-ān az jomle khalvat-tar-in va bi-moshtari-tar-in nahād-hā-ye hokumati-and

That is why in those countries, the crime rate is very, very low and their (i.e. the people of those countries) courts are among the quietest and the government institutions most lacking customers / business. (Submitted by Connie on Aug 30, 2011)

(source) See verbs of this sentence: بودن

جلسه مشترک معاونت مهندسی و توسعه آبفای استان کرمان با مدیران آبفای (آب و فاضلاب)شهرهای جنوبی استان کرمان و مشاوران و پیمانکاران فعال در حوزهٔ آب و فاضلاب این منطقه برگزار شد.

jalse-ye moshtarak-e mo`āvenat-e mohandes-i va tawse`e-ye ābfā-ye ostān-e kermān bā modir-ān-e ābfā-ye (āb va fāzel-āb) shahr-hā-ye jonub-i-ye ostān-e kermān va moshāver-ān va paymān-kār-ān-e fa`āl dar hawze-ye āb va fāzel-āb-e in mantaqe bar-gozār shod

A joint meeting of the Office for Engineering and Development of AabFaa (Water and Sewage) of Kerman Province was held with the directors of AabFaa (Water and Sewage) of the cities in the south of Kerman Province and expert advisors and contractors active in the sphere of water and sewage in the region. (Submitted by webmaster for Mehdi Torabian on Sep 12, 2010)

آبفا = Water and Sewage (nww.kr.ir) See verbs of this sentence: بودن، شدن، بر گزار شدن

کارشناسان خوزه‌های مختلف در مورد سقوط افراد بیشتری به زیر خط فقر هشدار داده‌اند.

kār-shenās-ān-e hawze-hā-ye mokhtalef dar mawred-e soqut-e afrād-e bishtar-i be-zir-e khatt-e faqr hoshdār dāde-and

Experts from various fields warned about the falling of more individuals below the line of poverty. (Submitted by Connie on Aug 31, 2010)

(rahesabz.net) See verbs of this sentence: دادن، بایستن

این عزیزان به راستی‌ زحمت بسیار تحمل کردند و من را مدیون خود ساختند (...)

in aziz-ān be rasti zahmat-e besiyār tahamol kardand va man ra madyun-e khod sākhtand (...)

These dear ones truly endured/took on much hard work and made me indebted to them (...) (Submitted by lrouhi on Jul 5, 2010)

(Farhang-e Moasser-e Arabi Farsi, Ney Publishers, p.9, Azartash Azarnoush, 2000) See verbs of this sentence: کردن، ساختن، تحمل کردن

کودکانی که با شیر مادر تغذیه می‌کنند، در دوران نوجوانی کم‌تر به دیابت مبتلا می‌شوند.

kudak-ān-i ke bā shir-e mādar taghziye mikonand, dar dawrān-e naw-javān-i kam-tar be diābet mobtalā mishavand

Infants who are fed on mother's milk less frequently get diabetes as young adults. (Submitted by Connie on May 6, 2010)

(agig.ir) See verbs of this sentence: کردن، شدن، مبتلا شدن، تغذیه کردن

مایلی‌کهن بازیکنان سایپا را از زمین بیرون کشید.

Māyeli-Kohan bāzi-kon-ān-e sāypā rā az zamin birun keshid

Maayelikohan (the manager of the soccer team) withdrew the players of Saypa (team) from the game. (Submitted by Connie on May 5, 2010)

The Saaypaa soccer team is sponsored by one of the two car companies in Iran, Iran Khodro and Saaypaa. (news.limoonat.com) See verbs of this sentence: کشیدن، بیرون کشیدن

هر مسلمانی وظیفه داره که به نزدیکان و هم‌سایگانش سرکشی کنه و جویای حالشون باشه.

har mosalmāni vazife dāre ke be nazdik-ān va hamsāye-g-ān-esh sar-keshi kone va juyā-ye hāl-eshun bāshe

Every Muslim has the duty to check in on his neighbors and relatives and inquire about their welfare / make sure they're doing ok. (Submitted by webmaster for Sima Daad on Apr 15, 2010)

This example is in Spoken style. See verbs of this sentence: کردن، داشتن، سرکشی کردن

فروغ فرخزاد در نزد هنرمندان ایران از مقام والایی برخوردار است.

forugh-e farrokhzād dar nazd-e honar-mand-ān-e irān az maqām-e vālāi bar-khord-ār ast

Forugh Farrokhzad enjoys a prominent place among people of the arts of Iran. (Submitted by webmaster for NA on Apr 10, 2010)

See verbs of this sentence: برخوردار بودن

احمدی‌نژاد از حمایت سپاه پاسداران برخوردار است.

ahmadi-nezhād az hemāyat-e sepāh-e pāsdār-ān bar-khord-ār ast

Ahmadinejad enjoys the support of the Army of the Guardians (of the Islamic Revolution). (Submitted by webmaster for NA on Apr 10, 2010)

See verbs of this sentence: برخوردار بودن

دانش‌آموزان این مدرسه علاوه بر زبان انگلیسی، از دورهٔ آموزش زبان فرانسه نیز برخوردار هستند.

dānesh-āmuz-ān-e in madrese `alāve bar zabān-e engelisi, az dawre-ye āmuzesh-e zabān-e faranse niz bar-khor-dār hastand.

Students of this school, beside English, have the benefit of French classes, too. (Submitted by Saber on Apr 9, 2010)

See verbs of this sentence: برخوردار بودن

مدیر این شرکت با دو نفر از کارمندانش به دلیل کم‌کاری برخورد شدیدی کرد.

modir-e in sherkat bā do nafar az kārmand-ān-ash be dalil-e kam-kāri barkhord-e shadidi kard.

The manager of this company confronted two of his employees squarely about their slacking. (Submitted by Saber on Apr 9, 2010)

See verbs of this sentence: برخورد کردن

حالا آقایون، از دختری که آرایش میکنه، خوشتون میاد؟

hālā āghāyun, az dokhtar-i ke ārāyesh mikone, khosh-etun miād?

So gentlemen, do you like a girl who puts on make-up and gets all dolled up? (Submitted by Connie on Mar 24, 2010)

This example is in Spoken style. (iran-eng.com) See verbs of this sentence: آرایش کردن، خوش آمدن

اما در دادگاه‌های انقلاب این موارد رعایت نمی‌شود و حتی نزدیکان متهمان را هم به دادگاه راه نمی‌دهند چه برسد به سایرین.

amma dar dādgāh-hā-ye enqelāb in mavāred ra`āyat nemishavad va hattā nazdik-ān-e mottaham-ān rā ham be dādgāh rāh nemidahand che beresad be sāyer-in

But in the Revolutionary Courts, these points are not observed and even the relatives of those sentenced are not allowed into the court much less others (Submitted by Connie on Mar 19, 2010)

(asre-nou.net) See verbs of this sentence: راه دادن

همچنین علی انصاری عضو هیأت مدیره باشگاه استقلال نیز پس از این پیروزی مبلغ ۵۰ هزار دلار به بازیکنان این تیم پاداش داد.

ham-chenin `ali ansāri `ozv-e hay'at-modire-ye bāshgāh-e esteqlāl niz pas az in piruzi mablagh-e panjāh hezār dolār be bāzikonān-e in tim pādāsh dād

In this same way, `Ali-ye Ansaari, member of the managing committee of the Esteqlaal (Independence) Club, too, after this victory, rewarded the team-players with the amount of 50 thousand dollars. (Submitted by Connie on Mar 19, 2010)

(asriran.com) See verbs of this sentence: پاداش دادن

مشکل ازدواج جوانان صرفاً اقتصادی نیست.

moshkel-e ezdevāj-e javān-ān serfan eqtesādi nist

The problems of marriage for young people are not only economic. (Submitted by Connie on Mar 17, 2010)

(jahannews.com) See verbs of this sentence: بودن

سلام به همهٔ دوستان. یه سوال داشتم ممنون می‌شم راهنماییم کنید.

salām be hame-ye dustān. ye soāl dāshtam mamnun misham rāh-namāi-m konid.

Hi to all the friends. I had a question, I'd be grateful if you could advise me (Submitted by Connie on Mar 17, 2010)

This example is in Spoken style. (madaran2.wordpress.com) See verbs of this sentence: بودن، راه‌نمایی کردن، سؤال داشتن

بیائیم واقعیت را آنگونه که هست بپذیریم و آنگاه آنانی که درست عمل کردند را تشویق کنیم و آنانی که بد عمل کردند را تذکر دهیم.

biāim vāqe`yat rā āngune ke hast bepazirim va āngāh ānāni ke dorost `amal kardand rā tashviq konim va ānāni ke bad `amal kardand rā tazakor dahim

Let us come and accept reality as it is and then encourage those who have acted correctly and censure those who have acted incorrectly. (Submitted by Connie on Mar 5, 2010)

This example is in Spoken style. (ay-iran.persianblog.ir) See verbs of this sentence: پذیرفتن، عمل کردن، تذکر دادن، تشویق کردن

کودکان هرگز از خواندن خسته نمی‌شوند و دلیل کتاب نخواندن آن‌ها این است که کتابی برای خواندن نمی‌یابند.

kudak-ān hargez az khāndan khaste nemishavand va dalil-e ketāb nakhāndan-e ān-hā in ast ke ketābi barā-ye khāndan nemiyāband

Children never tire of reading and the reason for their not reading is that they can't find a book to read (Submitted by Connie on Mar 3, 2010)

(cbc.ir) See verbs of this sentence: بودن، یافتن، خواندن، خسته شدن، کتاب خواندن

حامیان حکومت برای در دست داشتن فضای میدان آزادی بسیج همهٔ ادارات را فرا خوانده‌اند.

hāmiān-e hokumat barā-ye dar dast dāshtan-e fazā-ye Maydān-e Āzādi basij-e hame-ye edārāt rā farākhānde-and

Government supporters have called in volunteer forces from every office in order to take control of the atmosphere in Azadi Square. (Submitted by Connie on Feb 11, 2010)

Careful that /basij/ refers to both Basij forces as well as volunteers or those who are volunteered. (iranian.com, 2010) See verbs of this sentence: در دست داشتن


Persian Verb Conjugator