فرستاده از دقیقه ۲۳ تا دقیقه ۲۷، حمله در مترو (۲۰۴)

There are 24 questions in this test. Answer the first 10:

۱. مردی که داود او را دنبال می‌کند، در هنگام ترک محل کار، از چه کسی خدا حافظی می‌کند؟
از یک زن
از مرد هات داگ‌فروش
از مرد چاقو‌فروش

۲. در مترو، داود چاقو را کجا پنهان می‌کند؟
در جیب شلوار خود
زیر بارانی روی دستش
در پشتش

۳. در مترو، برای مردی که داود او را تعقیب می‌کند، چه اتفاقی می‌افتد؟
از پله می‌افتد
به دو دوست قدیمی خود بر می‌خورد
او مورد حملهٔ دو مرد قرار می‌گیرد

۴. دو دزد از کجا در می‌یابند که داود پلیس نیست؟
به خاطر این که داود لباس پلیس نپوشیده است
به خاطر این که داود پیراشکی نمی‌خورد
به خاطر این که داود از چاقو استفاده می‌کند

۵. چه چیزی از جیب بارانی داود به زمین می‌افتد؟
دسته‌کلید و آینه
گزیده‌ای از دیوان حافظ
گزیده‌ای از قرآن مجید

۶. بعد از دانستن این که این جزوهٔ کوچک جزئی از قرآن است، مرد با آن چکار می‌کند؟
آن را در جیب می‌گذارد
آن را به زمین می‌اندازد
آن را می‌بوسد

۷. از کجا معلوم است که داود ایرانیست؟
به خاطر این که قرانش به عربیست
به خاطر این که قرآنش به دو زبان عربی و فارسی است
به خاطر این که داود سبیل دارد

۸. مرد فکر می‌کند که داود را چه کسی به داد او فرستاده است؟
خدا
پلیس
همسرش

۹. هنگام بالا رفتن با پله‌برقی از مترو، مرد برای داود چه چیزی می‌نویسد؟
شمارهٔ تلفن و نشانی منزل خودش را
جزئی از قرآن مجید را
شعر «بنی‌آدم» از سعدی را

۱۰. بعد از بیرون رفتن از مترو، مرد به چه چیز اصرار می‌کند؟
به این که داود اسم پدر خود را به او بگوید
به این که با هم به خانهٔ داود بروند
به این که داود امشب را مهمان او باشد
Back to the Persian Tests