فرستاده از دقیقه ۳۸ تا دقیقه ۴۵، آشنایی با خاله ملیحه (۲۰۷)

There are 39 questions in this test. Answer the first 10:

۱. هنگامی که داود از تخت خواب بر می‌خیزد، ساعت چند است؟
ده دقیقه به دو بعد از ظهر
ده دقیقه از دو بعد از ظهر گذشته
ساعت دو بعد از ظهر

۲. زمانی که داود به مرد نزدیک می‌شود، مرد چکار می‌کند؟
شیشهٔ ماشین خود را می‌شوید
زیر کاپوت ماشین خود با چیزی ور می‌رود
لاستیک ماشین را عوض می‌کند

۳. چطور می‌فهمیم که داود برای خوردن نهار به موقع نرسیده است؟
به خاطر این که مرد با عصبانیت به او دست می‌دهد
به خاطر این که مرد به او اعتنایی نمی‌کند
به خاطر این که مرد با عصبانیت به او می‌گوید، «خورشت کرفس را خراب کردی، آقا!»

۴. بچّّه‌ها با چه کسی به بیرون از خانه رفته‌اند؟
با مادرشان
با خاله‌شان
با پسر خاله‌شان

۵. چرا می‌خواهند عکس‌هایی از خودشان را برای مادرشان بفرستند؟
چون مادرشان برای آنها بی‌تابی می‌کند
چون مادرشان می‌خواهد برایشان گذرنامهٔ ایرانی بگیرد
چون مادرشان بیمار است

۶. پدر چطور بچّه‌های خودش صدا می‌زند؟
با صدا کردن
با دست زدن
با سوت زدن

۷. کدامیک از بچّه‌ها اوّل به داود سلام می‌کند؟
دختر
پسر
هر دو باهم

۸. بچّه‌ها چرا به طبقهٔ دوّم رفتند؟
برای حمام کردن
برای رفتن به دست‌شویی
جمع‌ کردن کتاب‌ها و وسایل‌شان

۹. چرا داود برای دست دادن با ملیحه مردد است؟
چون دست‌های ملیحه کثیف است
چون دست‌های داود روغنی است
چون ظاهراً داود عادت ندارد با زن‌های نامحرم دست بدهد

۱۰. پدر چرا به طبقه‌ٔ بالا می‌رود؟
برای بستن چمدان خود
تا بچه‌ّها را برای رفتن آماده کند
برای تنبیه بچّه‌ها
Back to the Persian Tests