فرستاده از دقیقه ۴۹ تا دقیقه ۵۶، در کنار رودخانه (۲۰۹)

There are 28 questions in this test. Answer the first 10:

۱. چرا پدر از جدا شدن از بچّه‌ها می‌ترسد؟
برای اینکه هر بار فکر می‌کند، این بار آخر است که آنها را می‌بیند
برای اینکه فکر می‌کند بچّه‌ها به بیماری خطرناکی مبتلا شده‌اند
برای اینکه او به بیماری لا علاجی دچار شده است

۲. به گفتهٔ پدر، دلیل دلواپسی چیست؟
دلواپسی دلایل بسیاری دارد
دلواپسی بدون دلیل معنی ندارد
دلواپسی دلیلی خاص نمی‌خواهد

۳. به گفتهٔ سرهنگ، چرا هر آن ممکن است، بلایی سر او بیافتد؟
برای اینکه او رانندهٔ بی‌احتیاطی است
برای اینکه او سرهنگ فراری ارتش است
برای اینکه ماشین او لاستیک‌های خوبی ندارد

۴. سرهنگ چه جوری احساس خطر خود را توجیه می‌کند؟
بخاطر پست حساسی که در ارتس داشته است
بخاطر این که گرین کارت ندارد
بخاطر این که بیمه ندارد

۵. داود علّت خطر در چه چیز توجیه می‌کند؟
کار در ارتش
کار در آتش‌نشانی
کار در ساواک

۶. سرهنگ افسر مأمور در چه قسمتی بوده است؟
توپخانه
گمرک
ساواک

۷. داود از خدمت خود در ارتش چه احساسی دارد؟
افتخار
رضایت
نارضایتی

۸. نام ساواک چه چیز را به یاد شنونده می‌آورد؟
حقوق بشر و احترام به انسانیّت
شکنجه و تختِ شلّاق
چیپس و پفک نمکی

۹. علاوه بر شکنجه و بازجویی، ساواک دوایری برای چه کارهایی داشت؟
ماشین‌نویسی و حمل و نقل و امور مالی
ماشین‌سازی و کشتی‌سازی
مهد کودک و شیرخوارگاه

۱۰. چرا پست سرهنگ در ساواک حساسیّت پیدا کرد؟
بخاطر زلزلهٔ شدیدی که در کشور اتفاق افتاد
بخاطر شرایطی که در کشور بوجود آمد
بخاطر افزایش دمای کرهٔ زمین
Back to the Persian Tests