فرستاده از دقیقه ۵۶ تا دقیقه ۶۳، سفر به لانگ آیلند (۲۱۰)

There are 20 questions in this test. Answer the first 10:

۱. داود وقتی که روی تختخواب دراز کشیده است، به رادیوی چه کشوری گوش می‌دهد؟
ایران
آمریکا
اسراییل

۲. زنگ تلفن ساعت چند به صدا درمی‌آید؟
ساعت دوازده و پنج دقیقهٔ نیم روز
ساعت دوازده و پنج دقیقهٔ نصف شب
درست ساعت دوازده

۳. چرا داود از غفّار عصبانی است؟
چون دیر تلفن کرده است
چون قرار بود دیگر با او تماس نگیرد
چون بر خلاف قرار قبلی، او دیشب تلفن نکرده است

۴. داود چه خواسته‌ای از غفّار را در پشت تلفن مطرح می‌کند؟
درخواست ملاقات با آقا را
درخواست ملاقات با غفّار را
درخواست ملاقات با خانم ملیحه را

۵. چرا غفّار فردا نمی‌تواند داود را به نزد آقا ببرد؟
چون غفّار گرفتار است
چون با کس دیگری قرار ملاقات دارد
چون آقا گفته است که داود نباید دیگر به خانهٔ او بیاید

۶. چرا آقا نمی‌تواند داود را فردا ببیند؟
چون او از داود ناراضی است
چون او در خانه‌شان روضه دارد
چون بدون قرار قبلی، هیچ کس نمی‌تواند آقا را ببیند

۷. غفّار چه توصیه‌ای به داود در مورد تماس با آقا می‌کند؟
همیشه با آقا تلفنی تماس بگیرد
قبل از رفتن به خانهٔ آقا، با او تلفنی صحبت بکند
هیچ وقت هیچ مطلبی را با آقا تلفنی مطرح نکند

۸. چرا داود نمی‌تواند تلفنی با آقا صحبت بکند؟
چون پول تلفن راه دور زیاد می‌شود
چون تلفن خانهٔ آقا ممکن است توسط کسی کنترل شود
چون تلفن خانهٔ آقا همیشه اشغال است

۹. دقیقاً داود در مورد چه چیز می‌خواهد با آقا صحبت کند؟
در مورد تماس با سازمان در ایران
در مورد کتابی که سرهنگ قصد چاپ آن را دارد
برای شرکت کردن در روضه

۱۰. داود پشت تلفن از سرهنگ چه می‌خواهد؟
قرار ملاقات برای نهار
ادرس خانهٔ آقا
ادرس یک رستوران خوب در منهتن
Back to the Persian Tests