Go to taziyeh.com

تعزیه از محمد غفاری

There are 11 questions in this test. Answer the first 10:

۱. در تعزیه چه کسی لباس قرمز می‌پوشد؟
آدم‌های خوب
آدم‌های بد
زنان

۲. چه چیزی از لباس شیر گم شده بود؟
بینی
چشم
گوش

۳. چرا آقای غفّاری تعزیه را خیلی دوست دارد؟
وقتی که او بچه بود تعزیه‌ می‌دید
تعزیه او ‌را پولدار کرده است
او موسیقی عربی را خیلی دوست دارد

۴. مهمترین شخص در تعزیه چه کسی است؟
یزید
- شمر
حسین بن علی

۵. در تعزیه، چند تا دختر وجود دارد؟
هزار و پنجاه و چهار دختر
یک دختر
هیچ دختر

۶. در فیلم تعزیه چند تا برادر هستند؟
ده تا برادر
دو تا برادر
پنج تا برادر

۷. کسی که صدای بد دارد نقش چه شخصیتی را باید بازی کند؟
قهرمان
نقش منفی
هیچ کدام

۸. تعزیه در ایران چه تغییراتی کرده است ؟
استفاده از میکروفون
بازی کردن نقش شمر توسط زن
از بین رفتن تعزیه در ایران

۹. بعضی از اسب‌سواران اهل کجا هستند؟
- آلمان
چین
- روسیه

۱۰. کدام حیوانات در فیلم بودند؟
اردک، گربه، و جغد
خرس، ماهی، و خرگوش
اسب، شتر، و گوسفند
Back to the Persian Tests