فرستاده از دقیقه ۸۰ تا دقیقه ۸۵، ثواب آخرت (۲۱۴)

There are 41 questions in this test. Answer the first 10:

۱. سرهنگ، از دست چه چیزی زخم معده می‌گیرد؟
دست‌پخت ملیحه
فوتبال
بیسبال

۲. آمریکایی‌ها به فوتبال چه می‌گویند؟
بیسبال
ساکر
بسکتبال

۳. به نظر سرهنگ آیا می‌شود اسم بیسبال را «ورزش» گذاشت؟
نخیر
بله
ما اطلاعات کافی نداریم

۴. به نظر داود، بهتر است چکار بکند؟
بهتر است به ملیحه کمک کند
بهتر است باهم بنشینند تلویزیون تماشا بکنند
بهتر است برود

۵. مليحه چرا از رفتن داوود تعجب كرد؟
به دليل اينكه داشت چای دم می‌كرد
به دلیل اینکه داشت ظرف می‌شست
به دلیل اینکه داشت شیرینی می‌پخت

۶. سرهنگ می‌خواهد که ملیحه چه چیزی را به عهده او بگذارد؟
‌شستن ظرف‌ها
درست کردن چای
سرگرم کردن مهمان

۷. به نظر ملیحه داود نسبت به او چه موضعی گرفته؟
با سرهنگ دارد قهر می‌کند
به او احترام می‌گذارد
داود دارد با او قهر می‌کند

۸. داود در بارهٔ فائدهٔ چه چیزی از ملیحه پرسید؟
فائده آزار یکدیگر
فائده ناراحت کردن همدیگر
فائده خوشحال کردن همدیگر

۹. آقای مسلمی از چی چیزی ترس ندارد؟
از تماشا کردن فوتبال
از حرف زدن با ملیحه
از کشتن سرهنگ

۱۰. داوود انجام چه کاری را اجازه نمی‌دهد؟
توهین کردن به جمهوری ترکیه
تحسین کردن جمهوری اسلامی
توهین کردن به جمهوری اسلامی
Back to the Persian Tests