شوکران از زمان ۲ دقیقه و ۴۱ ثانیه تا ۵ دقیقه و ۳ ثانیه، کارخانه (۳۰۲)

There are 34 questions in this test. Answer the first 10:

۱. ماشین محمود چیست؟
یک پیکان سفید رنگ
یک پیکان کرمی رنگ
یک ماشین آخرین مدل خارجی

۲. رادیوی ماشین محمود در مورد نحوهٔ توزیع چه چیزی صحبت می‌کند؟
کوپن جدید
کومد جدید
کوپن قدیم

۳. نحوهٔ توزیع در کجا اعلام شده؟
در زنجان
در تهران
در مهران

۴. پلیس کنار خیابان با گذاشتن دست بر روی سینه در واقع چه کاری می‌کند؟
به محمود تذکر می‌دهد حواسش به رانندگی‌اش باشد
به محمود سلام می‌کند
اصلاً با محمود کاری ندارد

۵. آیا محمود به خانم راننده‌ای که از کنارش رد می‌شود نگاه می‌کند یا فقط می‌بیندش؟
خیلی گذرا می‌بیند
توجه‌اش جلب می‌شود و به او نگاه می‌کند
اصلاً مشخص نیست

۶. محمود با ورود به محل کارش چه می‌گوید؟
سلام عرض شد
سلام عرض شود
سلام عرض شده

۷. محمود به چه کسی سلام می‌کند؟
به آن آقایی که چای می‌آورد
به خانمی که پشت میز است
به هر دوی آنها

۸. خانم پشت میز محمود را چطور صدا می‌کند؟
آقای مؤسس
آقای مونث
آقای مهندس

۹. منظور محمود از اینکه پس از خروج از اتاق می‌گوید «نیست» چیست؟
به دنبال فرد مهمی می‌رود که در اتاق نیست
به دنبال وسیله‌ای می‌رود امّا وسیله‌ای که دنبالش می‌رود نیست
به دنبال گرجی می‌رود امّا او آنجا نیست

۱۰. خانم پشت میز می‌گوید شما که چی نمی‌دین؟
مدّت نمی‌دین
فرصت نمی‌دین
مهلت نمی‌دین
Back to the Persian Tests