شوکران از زمان ۵ دقیقه و ۴ ثانیه تا ۶ دقیقه و ۵۶ ثانیه، ماشینِ جدید (۳۰۳)

There are 24 questions in this test. Answer the first 10:

۱. بچه‌ها کجا دارند بازی می‌‌کنند؟
در داخل حیاط
در کوچه
در منزل

۲. چه کسی گوشی آیفون را بر می‌دارد؟
محمود
برادر محمود
همسر محمود

۳. چند بار صدای زنگ در شنیده می‌شود؟
یک بار
دو بار
سه بار

۴. روسری همسر محمود چه رنگی دارد؟
سیاه
قهوه‌ای
بنفش

۵. با برداشتن گوشی آیفون همسر محمود چه می‌گوید؟
کیه؟
بله بفرما
بله بفرمایید

۶. مرد پشت در چه می‌گوید؟
خانوم ماشینتونو لطفاً از جلوی خونه بر دارین
خانوم لطفاً ماشینتونو از جلوی در خونه ما بر دارین
خانوم ماشینتونو لطفاً از جلوی در خونه ما بر دارین

۷. همسر محمود در پاسخ به درخواست مرد پشت در، چه می‌گوید؟
می‌گوید الان ماشین را بر می‌دارد
می‌گوید که ماشین ماست آقا
می‌گوید که ماشینی ندارند

۸. به چه دلیلی مرد پشت در، می‌گوید که ماشین مال خانواده محمود است؟
زیرا ماشین آنها را می‌شناسد
زیرا ماشین جلوی در خانه آنها پارک شده
زیرا محمود را در ماشین دیده است

۹. در پاسخ به جواب‌های عجیبِ‌ مرد پشت در، ترانه چه چیزی را می‌خواهد بداند؟
اینکه این ماشین واقعاً مال چه کسی است
اینکه این مرد کیست که از ماشینشان صحبت می‌کند
اینکه از کی آنها ماشین خریده‌اند

۱۰. در پایان مکالمه مرد پشت آیفون، از ترانه چه می‌خواهد؟
اینکه تشریف داشته باشد
اینکه یک لحظه تشریف بیاورد دم در
اینکه ماشین را بردارد
Back to the Persian Tests