شوکران از زمان ۶ دقیقه و ۵۷ ثانیه تا ۱۰ دقیقه و ۴ ثانیه، شیر یا روباه (۳۰۴)

There are 59 questions in this test. Answer the first 10:

۱. خانمی که پشت میز نشسته میگه آخرین تاریخ چی؟
آخرین تاریخ عامل
آخرین تاریخ حامل
آخرین تاریخ حمل

۲. چه تاریخی را خانم می‌گوید؟
دوم ژوئن
پنجم ژوئن
ششم ژوئن

۳. از صحبت با خانم پشت میز محمود چه چیزی را می‌فهمد؟
اینکه یک نفر اومده و منتظرش است
اینکه کسی که منتظرش بود نیست
اینکه کسی منتظرش نیست

۴. آن آقایی که سرش را روی میز گذاشته چه حالی دارد؟
لپش گل انداخته
با دمش گردو می‌شکنه
زانوی غم بغل کرده

۵. وقتی محمود به آن آقا می‌گوید «سلام برادر» او چه جوابی می‌دهد؟
سلام و علیک و رحمت الله
اسلام و علیکم و رحمت الله
السلام و علیک و رحمت الله

۶. پس از سلام کردن محمود چه چیزی می‌پرسد؟
شیر یا روبه
شیر یا روباه
شیری یا روباه

۷. معنای عبارت مورد سوال در بالا چیست؟
یعنی آخرش چی شد؟
یعنی وقتی باغ وحش رفتی چه جانورهایی را دیدی؟
یعنی موفق شدی یا شکست خوردی؟

۸. در جواب سوال محمود آن آقا چه می‌گوید؟
شیر پاستوری شیر استرلیز
شیر پاستوریزه شیر استرلیزه
شیر استرلیزه

۹. معنای عبارت مورد سوال در بالا با توجه به گفتگوهای انجام شده بین محمود و دوستش به کدام یک از گزینه‌های زیر نزدیک است؟
یعنی بالاخره موفق شدم
یعنی به نتیجه مناسبی نرسیدم
یعنی هنوز معلوم نیست

۱۰. محمود می‌گوید تاریخ چه چیزی از وزارت معلوم است؟
دستورالعمل
معرفی نامه
خرید
Back to the Persian Tests