شوکران از زمان ۱۳ دقیقه و ۱۵ ثانیه تا ۱۶ دقیقه و ۳۹ ثانیه، تصادف (۳۰۶)

There are 32 questions in this test. Answer the first 10:

۱. چه کسی محمود را بیدار می‌کند؟
ترانه
احمد
پسر ارشدش

۲. چه کسی تصادف کرده؟
مهندس رادپور
مهندس خاکبور
مهندس خاکپور

۳. تابلویی که در کنار جاده است و دوربین نشان می‌دهد چه معنایی دارد؟
اینکه تا تهران ۳۰۰ کیلومتر مانده
اینکه از تهران ۳۰۰ کیلومتر دور شده
اینکه ۳۰۰ کیلومتر به تهران نزدیک شده

۴. پرستار بیمارستان می‌گوید اینجا چه بخشی است؟
اتاق عمل
آی سی یو
سی تی اسکن

۵. پرستار می‌گوید در آی سی یو همهٔ بیماران چی هستن؟
ممنوع الملاقات
ممنوع ملاقات
ممنوع الورود

۶. پرستار می‌گوید والّا به کجا تلفن می‌کنم؟
حراست
حفاظت
ریاست

۷. محمود میگه تلفن کنید چرا چی هستید؟
معطلید
معترضید
مرددید

۸. محمود در بیمارستان چه کسی یا کسانی را می‌خواهد ببیند؟
فقط رئیس بخش را
قط مهندس را
هم رئیس بخش و هم مهندس را

۹. خانم ریاحی از محمود چه چیزی می‌پرسد؟
می‌پرسد: از همسایگانشون هستی
می‌پرسد: از دست‌نشاندگانشون هستی
می‌پرسد: از بستگانشون هستی

۱۰. محمود به خانم ریاحی چه پاسخی می‌دهد؟
همکارشون هستم
مددکارشون هستم
برق‌کارشون هستم
Back to the Persian Tests