شوکران از زمان ۱۶ دقیقه و ۴۰ ثانیه تا ۱۹ دقیقه و ۱۷ ثانیه، وزیر (۳۰۷)

There are 28 questions in this test. Answer the first 10:

۱. محمود چگونه از خواب بیدار می‌شود؟
از صدای تلفن
از صدای تلفن همراه
از صدای زنگ ساعت

۲. محمود فکر می‌کند خانمی که تماس گرفته با چه کسی کار دارد؟
با خودش
با مهندس خاکپور
با یک مهندس دیگر

۳. محمود در مکالمهٔ خود می‌گوید بفرمایید چی؟
بفرمایید قربان
بفرمایید آقا
بفرمایید جناب

۴. سِمَت بحرالعلومی چیست؟
مقامی بالاتر از وزیر دارد
معاون وزیر است
رئیس دفتر وزیر است

۵. بحرالعلومی می‌گوید وزیر قبل از ظهر چه کاری کرده؟
از مهندس عیادت کرده
مهندس را ملاقات کرده
مهندس را دیده

۶. بحرالعلومی در ادامه می‌گوید متأسفانه چی نشد؟
مقدور نشد
میسر نشد
ممکن نشد

۷. بحرالعلومی در ادامه دقیقاً از محمود چه چیزی می‌پرسد؟
شما الان کجا هستین؟
شما الان کجا تشریف بردین؟
شما الان کجا تشریف دارین؟

۸. محمود در کجا اقامت دارد؟
هتل انقلاب٬ اتاق ۳۴۱
هتل استقلال٬ اتاق ۳۴۱
هتل انقلاب٬ اتاق ۶۴۱

۹. کدامیک از عبارات زیر نادرست است؟
محمود در این گفتگو اولین باری است که با بحرالعلومی صحبت می‌کند
وزیر در بیمارستان فقط می‌خواسته که مهندس خاکپور را ببیند
بحرالعلومی از حضور محمود در تهران آگاه بوده

۱۰. آقای وزیر کجا تشریف بردن؟
گرگان
سمنان
کرمان
Back to the Persian Tests