شوکران از زمان ۲۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه تا ۲۵ دقیقه و ۱۶ ثانیه، خرید (۳۰۹)

There are 20 questions in this test. Answer the first 10:

۱. کدامیک از عبارات زیر درست است؟
محمود می‌خواهد اول بروند دارو بخرند اما سیما لازم نمی‌داند
محمود می‌خواهد اول برود ناصر خسرو سیما هم با او موافق است
سیما خرید دارو را اصلاً ضروری نمی‌داند

۲. سیما می‌پرسد تلفنو خانمتون چی کار کرده؟
بهتون هدیه داده
براتون خریده
براتون تهیّه کرده

۳. محمود به سیما چه چیزی می‌دهد؟
یک تلفن عمومی
یک تلفن همراه
یک بیسیم

۴. سیما می‌گوید هر چی؟
هر دقیقه به ساعت
هر دقیقه و ساعت
هر دقیقهٔ ساعت

۵. منظور سیما از عبارت مورد سوال در بالا چیست؟
هر از گاهی
هر لحظه
تقریباً همیشه

۶. فامیل کسی که سیما تلفنی با او صحبت می‌کند چیست؟
قلیپور
علیپور
گلیپور

۷. سیما می‌گوید شما تا کی مهندس بصیرت باشین؟
تا چند ساعت
تا چند ثانیه
تا اطّلاع ثانوی

۸. منظور سیما از عبارت مورد سوال در بالا چیست؟
سیما فقط نمی‌خواهد دو تا محمود را با هم اشتباه بگیرد
یعنی اینقدر پررو نباش و حد خودت رو بفهم
یعنی از یک مهندس با شخصیت بعید هست اینقدر سبک باشه

۹. اولین عروسکی که سیما و محمود انتخاب می‌کنند چه قیمتی دارد؟
دوازده و پونصد٬ یعنی پانصدو دوازده هزار تومان
دوازده و پونصد٬ یعنی دوازده هزار و پانصد تومان
بیست و سه تومن٬ یعنی بیست و سه هزار ریال

۱۰. سیما می‌گوید که «اوه اوه» چه معنایی دارد؟
یعنی تخفیف بدین
یعنی مگه سر گردنه است
یعنی چقدر گرونه
Back to the Persian Tests