شوکران از زمان ۲۵ دقیقه و ۱۷ ثانیه تا ۳۰ دقیقه و ۶ ثانیه، رستوران (۳۱۰)

There are 28 questions in this test. Answer the first 10:

۱. سیما میگه بفرمایین تو من خیلیم چی نیستم و این عبارت چه معنایی دارد؟
ترسناک٬ شوخی و تعارف
ترسو٬ نترس
هولناک٬ اینجا بمان

۲. سیما در مورد آوردن چه چیزی از محمود سوال می‌کند؟
لوازم محمود
خرت و پرت
کادوها

۳. محمود می‌گوید مثل اینکه شما برای تفریح و چه چیزی می‌رین سر کار؟
وقت‌گذرونی
خوش‌گذرونی
سرگرمی

۴. چرا محمود از کار کردن سیما در بیمارستان تعجب می‌کند؟
چون خانهٔ سیما بسیار گران است
چون محمود فکر می‌کند سیما اجاره می‌دهد و اجارهٔ خانه‌اش بسیار بالاست
چون به نظرِ محمود٬ سیما آدم خیلی ثروتمندی نیست

۵. این خانه در حال حاضر مال چه کسی است؟
سیما
شوهر سیما
شوهر سابق سیما

۶. شوهر سابق سیما چکاره بوده؟
سهامدار بیمارستان
سرمایه‌گذار بیمارستان
از رؤسای بیمارستان

۷. شوهر سابق سیما چه زمانی در بیمارستان سمتی داشته؟
از دو سال پیش
تا دو سال پیش
تا سه سال پیش

۸. شوهر سابق سیما چگونه راهی سفر شده؟
اتّفاقی
ناگهانی
با برنامه

۹. شوهر سیما به کجا رفته؟
آمریکا
آفریقا
آنگولا

۱۰. سیما می‌گوید بعداً فهمیدم از مدّت‌ها پیش چه چیزشو فروخته؟
سهام
سهم
زمین
Back to the Persian Tests