شوکران از زمان ۳۰ دقیقه و ۷ ثانیه تا ۳۴ دقیقه و ۱۲ ثانیه، ناهار (۳۱۱)

There are 33 questions in this test. Answer the first 10:

۱. كدامیک از عبارات زیر در مورد رابطه‌ای که بین سیما و محمود در جریان است درست است؟
سیما جدی‌تر از اینا فکر می‌کرده
محمود دوست داشته سیما جدی‌تر از اینا فکر کنه
محمود خیلی جدی فکر نمی‌کنه

۲. وقتی سیما تلفنی با محمود صحبت می‌کند چه زمانی از روز است؟
صبح
ظهر
بعدازظهر

۳. سیما برای چه از محمود عذرخواهی می‌کند؟
چون محمود را بیدار نکرده
چون صبحانه حاضر نکرده
چون مجبور شده بره بیرون

۴. از حرف‌هایی که سیما به محمود می‌زند می‌توان فهمید که چه شخصیتی دارد؟
خشک و جدی
شوخ و بزله‌گو
ترسو

۵. کدامیک از عبارات زیر را سیما می‌گوید؟
امروز روز کار نیست
این روزا روز کار نیست
امروز کار نیست

۶. کدامیک از عبارات زیر درست است؟
مهندس حالش خوب نیست
سیما سر کاره
مهندسو عمل کردن

۷. سیما محمود را با چه عنوانی مورد خطاب قرار می‌دهد؟
شوی
شوهر
دوست

۸. پس از اینکه محمود می‌گوید «خوش می‌گذره» سیما چه می‌گوید؟
امیدوارم٬ شاید هوس کردم
امیدوارم٬ شاید دوست داشتم
امیدوارم٬ شاید به سرم زد

۹. کدامیک از عبارات زیر درست است؟
محمود با سفر رفتن موافق است
سیما مرخصی نگرفته
قرار شده امروز محمود به سیما ناهار بدهد

۱۰. سیما دوست دارد مثلاً به کجا سفر کند؟
شمال
توچال
شمیران
Back to the Persian Tests