شوکران از زمان ۴۹ دقیقه و ۵۴ ثانیه تا ۵۵ دقیقه و ۴۹ ثانیه، مهریه (۳۱۵)

There are 26 questions in this test. Answer the first 10:

۱. سیما وقتی می‌بیند چراغ روشن است با چه حالتی به سمت خانه می‌رود؟
آهسته
بدو بدو
خرامان

۲. محمود میگه من چی هستم؟
پشیمونم
شرمنده‌ام
شرمسارم

۳. کدامیک از عبارات زیر درست است؟
محمود فکر می‌کرد سیما موضوع را جدی گرفته
محمود فکر نمی‌کرد سیما موضوع را جدی بگیرد
سیما فکر نمی‌کرد محمود موضوع را جدی بگیرد

۴. محمود میگه من چی نیستم؟
هوسران
تنوع‌طلب
متأسف

۵. سکه‌هایی که روی میز است چیست؟
هدیه‌ای برای عذرخواهی از سیما
فقط چیزی به عنوان قدردانی
مهریه‌ای که محمود قرار گذاشته بوده

۶. محمود کدامیک از جملات زیر را می‌گوید؟
نمی‌دونم شاید تو بتونی بهم بگی چه کاری ازم ساخته هست
می‌دونم تو می‌تونی بهم بگی چه کاری ازم ساخته هست
نمی‌دونم شاید تو هم نتونی بهم بگی چه کاری ازم ساخته هست

۷. کدامیک از عبارات زیر درست است؟
محمود می‌خواد که این رابطه هر چه زودتر تموم بشه
به نظر محمود سیما توی زندگی خیلی چیزا رو کم داره
محمود از زندگی خودش راضی نیست

۸. محمود میگه مطمئنم خیلی زود چی پیدا می‌کنی؟
همدم واقعی
همسر واقعی
همسر موقت

۹. تلفن سیما دقیقاً چه جمله‌ای را می‌گوید؟
مشترک مورد نظر دردسترس نیست
مشترک مورد نظر دردسترس نمی‌باشد
مشترک مورد نظر دم دست نیست

۱۰. سیما توی راهرو دقیقاً می‌پرسه چه چیز من نرسید؟
نامه
پیام
پیغام
Back to the Persian Tests