شوکران از زمان ۵۵ دقیقه و ۵۰ ثانیه تا ۵۹ دقیقه و ۳۹ ثانیه، خواب (۳۱۶)

There are 31 questions in this test. Answer the first 10:

۱. محمود کدامیک از جملات زیر را می‌گوید؟
از امروز شده ۲۰ هزار تومن
از دیروز شده ۲۰ هزار تومن
از دیروز شده ۲۰ تومن

۲. محمود میگه مواد چی هست؟
قاچاق
قانونی
تقلبی

۳. محمود میگه چه چیز آقاتو کم کن؟
جیرشو
سهمشو
غذاشو

۴. محمود واسهٔ چی جملهٔ سوال بالا رو میگه؟
واسهٔ خودش
واسهٔ سیما
واسهٔ بابای سیما

۵. محمود میگه چطوری کمش کن؟
هر چه زودتر
یواش یواش
سریع

۶. کدامیک از عبارات زیر درست است؟
مصرف مواد بابای سیما به محمود مربوط هست
به نظر محمود چون بابای سیما پیر هست پس مصرفش باید زیاد باشه
به نظر محمود بابای سیما حق پدری به گردنش داره

۷. بابای سیما دیشب خواب چه کسی را دیده و او حالش چطور بوده؟
مادر خودش٬ خوشحال
زنش٬ خوشحال
مادر سیما٬ بدحال

۸. توی خواب بابای سیما چه خبر بوده؟
عروسی سیما بوده
عروسی یک غریبه بوده
عزاداری بوده

۹. عروسی چطوری بوده؟
مجلل و شلوغ
مجلل با شکوه
مجهز و شلوغ

۱۰. سیما از خواب باباش به چه نتیجه‌ای می‌رسه؟
اینکه باباش می‌خواد از شرش خلاص شه
اینکه باباش می‌خواد سیما برای همیشه پیش خودش باشه
اینکه باباش می‌خواد سیما رو آزاد کنه
Back to the Persian Tests