شوکران از زمان ۵۹ دقیقه و ۴۰ ثانیه تا ۶۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه، سود (۳۱۷)

There are 31 questions in this test. Answer the first 10:

۱. سیما به ترانه چه چیزی گفته بوده؟
اینکه ویزای آلمان می‌خواد
اینکه ویزای آمریکا می‌خواد
اینکه با محمود کار خصوصی داره

۲. احتمالاً به چه بهانه‌ای سیما می‌خواسته با محمود صحبت کنه؟
اینکه محمود آشنا داره
اینکه محمود کارش این هست
اینکه محمود همکار سیماست

۳. کدامیک از عبارات زیر درست است؟
سیما فقط یک بار با خونهٔ محمود تماس گرفته
دیروز ظهر سیما با خونهٔ محمود تماس گرفته
محمود میگه که سیما رو امروز توی بیمارستان دیده

۴. گرجی میگه من به چه چیز جنابعالی عمل کردم؟
عرایض
فرمایشات
دستورات

۵. گرجی میگه چند وقت میشه؟
یک ماهی
دو ماهی
سه ماهی

۶. گرجی میگه توی این مدت چی کار کرده و منظورش چیه؟
لب به هیچی نزده٬ یعنی اصلاً غذای درست حسابی نخورده
لب به هر چیزی زده٬ یعنی خیلی خوب غذا خورده
لب به هیچی نزده٬ یعنی مواد مصرف نکرده

۷. گرجی میگه چطوری در خدمت شما هستم و منظورش چیه؟
سرو مر و گنده٬ یعنی با هیکلی ضعیف و لاغر
سرو مر و گنده٬ یعنی سالم و سروحال
سرحال و قبراق٬ یعنی و چست و چالاک

۸. گرجی میگه همون کارگر چی؟
شرور
شجاع
شر

۹. وقتی محمود می‌پرسه «شمارهٔ منو از کجا گیر آوردی» گرجی چه پاسخی می‌ده؟
کار نشده نداره
کار نشد داره
از دوستم گرفتم

۱۰. محمود گرجی را چگونه مورد خطاب قرار می‌دهد؟
یارو
مردک
مرتیکه
Back to the Persian Tests