Modal Verbs Test (personal modal verbs, 1 agent, written style, Persian script, Present Indicative)

Please translate to Persian:

You do not let, allow you to know.

باید بدانیم
می‌گذارد خواهد دانست
نمی‌گذاری بدانی
نمی‌گذارم بدانمBack to the Persian Verb Conjugator

Basic Verb Conjugation Tests

Back to the Persian Tests